دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات Nature

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر مذکور از طريق آدرس http://www.nature.com/siteindex/‎ از این تاریخ تا پايان سال ميلادی ۲۰۱۷ برای همه دانشکده/دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. ناشر Nature بيش از ۸۵ عنوان مجله معتیر در موضوعات علوم پزشکی، داروسازی، علوم پايه پزشکی و .... منتشر می‌کند.

فرم نظرسنجی کتابخانه دیجیتال

لطف با پاسخ به سئوالات زیر میزان رضایت خود را از هر یک از امکانات و خدماتی آنلاین کتابخانه بیان بفرمایید

کارگاه آشنایی با "سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران"

 ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻮﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ۱۱ ﺍﻟﯽ۱۳ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﯿﺎﻡ ﮐﺒﯿﺮﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا(س) (طبقه همکف جنب سونوگرافی) ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

کارگاه آشنایی با "سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران"

 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻮﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ.۸/۳۰ ﺍﻟﯽ.۱۰/۳۰ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﯿﺎﻡ ﮐﺒﯿﺮﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir