رفع محدودیت در دسترسی به پایگاه ScienceDirect

بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم کتابخانه های دانشگاه علوم پزشک

بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می رساند در پی اقدامات انجام شده در زمینه افزایش دسترسی به منابع الکترونیکی ، محدودیت در دسترسی به شماره های مربوط به سالهای ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ مجموعه مجلات الکترونیکی ScienceDirectمربوط به انتشارات Elsevierرفع گردیده و هم اکنون امکان دسترسی به کلیه شماره های مجلات تحت اشتراک وجود دارد.

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه الکترونیک دانشگاه RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir