previous pauseresume next

      

خدمات تحویل مدرک DOCUMENT DELIVERY SERVICE

ازاین پس دسترسی به متن کامل مقالات مورد نیاز که در پایگاههای اطلاعاتی موجود در وب سایت کتابخانه مرکزی قابل دسترس نمی باشد،از طریق خدمات تحویل مدرک امکان پذیر می باشد.

(برگزارشد) برنامه بازدید از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

روز یکشنبه ۲۲  تیر ۱۳۹۳ با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی از کتابخانه مرکز

روز یکشنبه ۲۲  تیر ۱۳۹۳ با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بازدید بعمل آمده و در خصوص راهکارهای ارتقاء خدمات این کتابخانه مذاکره و تبادل نظر انجام شد

( برگزارشد) کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

روز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه جهت آشنایی

روز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه جهت آشنایی بیشتر کادر پزشکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)  با نحوه استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه ، در محل سالن شهید مطهری آن مرکز برگزار گردید.

(برگزارشد) کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر

روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه جهت آشنایی

روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی دانشگاه جهت آشنایی بیشتر کادر پزشکی مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر با نحوه استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه ، در محل کلاس آموزشی آن مرکز برگزار گردید.

(برگزارشد) برنامه بازدید از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی از کتابخانه

روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) بازدید بعمل آمده و در خصوص راهکارهای ارتقاء خدمات این کتابخانه مذاکره و تبادل نظر انجام شد

(برگزارشد) کارگاه PubMed

روز دوشنبه ۱۶ تیر  ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با پایگاه PubMedو نحوه استفاده

روز دوشنبه ۱۶ تیر  ۱۳۹۳ کارگاه آشنایی با پایگاه PubMedو نحوه استفاده از آن در محل بخش اشاعه اطلاعات علمی کتابخانه مرکزی  برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه الکترونیک دانشگاه RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir