برگزار شد

کارگاه آمـوزشی آشنایی با مصادیق سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن

 

زمان بـرگزاری:

گروه اول: چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه، ساعت ۱۰ لغایت ۱۲

گروه دوم: چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه، ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴

محل برگزاری :  

ساختمان شماره ۴ گسترش- سالن اجتماعات معانت پژوهشی و فناوری

ثبت نام:

از طریق لینک ثبت نام موجود در وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه

 

محتوای آموزشی کارگاه:

سرقت علمی (۱)     سرقت علمی (۲)

برگزار شد

کارگاه آموزش کتابدار بالینی منطقه ۷ آمایشی کشور(شهر اصفهان) Clinical Librarian Training Course

کارگاه آموزش کتابدار بالینی منطقه ۷ آمایشی کشور(شهر اصفهان) Clinical Librarian Training Course

۱۲ الی ۱۳ بهمن سال ۱۳۹۵

 enlightenedبرنامه کارگاه

۱ - مفهوم کتابدار بالینی

۲ - آشنایی با سوالات زمینه بالینی و محیط های اطلاعاتی مرتبط

۳ - آشنایی با انواع منابع اطلاعاتی مؤثر در تصمیم گیری های بالینی

۴ - تنظیم سوالات قابل جستجو برای تهیه نقشه مفهومی

۵ - آشنایی با مرور نظام مند و تولید راهنمای بالینی و بومی سازی آن

محتوای آموزشی کارگاه

کارگاه آمـوزشی مدیریت Web Page کتابخانه ها

کارگاه آمـوزشی
مدیریت Web Page کتابخانه ها

گروه هدف: مسئولین Web page کتابخانه ها
زمان بـرگزاری: ۹ بهمن ماه، ساعت ۱۰ لغایت ۱۲
محل برگزاری: سایت دانشکده بهداشت

دسترسي آزمایشي كاربران دانشگاه به مجموعه الكترونيكي Sage

به اطلاع می رساند دسترسي آزمایشي كاربران دانشگاه به مجموعه الكترونيكي Sage تا پایان ژانویه ۲۰۱۷برقرار شده است .این مجموعه شامل مجلات منتشر شده ناشر در حوزه هاي Health Science و Life and Biomedical science مي باشد و دسترسي به آنها از طریق وب سایت كتابخانه الكترونيک
دانشگاه به آدرس http://lib.mui.ac.ir امكانپذیر است.

(امور کتابخانه های دانشگاه)

منابع وجینی کتابخانه دانشکده داروسازی

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه الکترونیک دانشگاه RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir